neděle 28. října 2007

25. Sluneční společnost25. Ledová společnost
Sluneční společnost

Rok: 2361

-Liensun:
poté co s pilotem Juguezem a jejich vzducholodí ztroskotali v Tibetu, přicházejí do malé společnosti, která se jmenuje Sluneční společnost. Byla založena a nyní je spravována Helmattem a Luvií Nedovou, což jsou Obnovitelé, kteří patřili ke skupině Obnovitelů z Jarvis Station. Helmatt se opět snaží experimentovat s přístroji a snaží se oživit Slunce. Liensuna drží ve své Společnosti jako rukojmího a chce jej vyměnit za ukradený jaderný reaktor. Liensun se zatím sžívá s místními obyvateli a snaží se jim ulehčit jejich nesnadný život v horách a pod vládou tvrdého a nelítostného Helmatta. Stává se Helmattovým soupeřem.
-Obnovitelé:
i přes nesouhlas většiny Obnovitelů usazených na základně Bratrství I. a kvůli neustále se zvyšujícímu ohrožení ze strany Sibiřské společnosti, jíž armáda se k základně stále přibližuje, organizuje Ma Kerová přesun Obnovitelů do nové základny Bratrství II. umístěné uprostřed améby Jelly.
-Jdrien:
po dlouhém a vysilujícím soustředění si podrobuje amébu Jelly a začíná pochod skrz její tělo směrem k základně Obnovitelů Bratrství II., kde se chce setkat se svým nevlastním bratrem Liensunem.
-Yeuze:
přesunuje se do Sibiřské společnosti, protože jí Sibiřský ambasador Sernin slíbil nové a důležité informace o Lienu Ragovi. Novinář Zeloy, který zůstal v Transevropské, je zabit při útoku, který byl objednán a financován Panameričany (Lady Dianou). Yeuze se v Sibiřské setkává s Ligath, která s Liensunem ukradla jaderný reaktor a se kterou se Yeuze setkala při svém pobytu ve vězeňském vlaku za zabití poručíka Ouda. Yeuze ji má přesvědčit, aby spolupracovala se Sibiřany. To se jí nakonec podaří a od Sernina se dozvídá, že Kurts měl v posledních 20 letech chránit život Liena Raga a před 10 lety zabránil jeho smrti . Po údajné smrti Liena Raga se pak měli vydat hledat Šikmou trať.

Žádné komentáře: