čtvrtek 8. listopadu 2007

O překládání

Rád bych zde uvedl na pravou míru způsob překladu nových dílů Ledovky. Hned na úvod se musím přiznat, že neumím jediné francouzské slovo a přesto překládám z francouštiny. Je to sice otročina, ale docela mě to baví. Jak to tedy dělám...

1. Na netu si zakoupím e-book ve francouštině s dílem, který bych rád přeložil.
2. Otevřu si e-book a překopíruju si ho do wordu.
3. Asi 1 stránku francouzského textu hodím do Google Language Tools a tam si ho automaticky přeložím do (pro mě) srozumitelnější angličtiny.
4. Nyní mám 2 texty - francouzský a anglický. Oba, vždy zhruba po jedné stránce, postupně zkopíruju do programu PC Translator 2007 a ten mi vyplivne automatické překlady francouzského a anglického textu.
5. Všechny texty si hodím do wordu a vytisknu, abych je měl před sebou. Mám tedy 4 texty - francouzský (abych viděl, jak vypadá struktura stránky, kde jsou odstavce, atd), anglický a dva české.
6. Pak si vždycky přečtu jeden odstavec v obou českých textech a pokud mi něco nedává smysl, tak ještě v angličtině. Když i potom nevím, co chtěl pan G.J.Arnaud říct, tak musím znova vzít francouzský text do překladače, a překládat slovo od slova a hledat možný správný význam.
7. Do wordu píšu čeký text, který vždy po několika kapitolách překontroluju z hlediska gramatiky a faktů.
8. A je to hotové:-)

Pro názornost přikládám krátkou ukázku ze začátku 5. kapitoly 32. dílu...

Francouzský text:
Depuis China Voksal, où il avait décidé d’abandonner son demi-frère et Ann Suba, il avait voyagé dans des trains anonymes, parmi des voyageurs qui ne le connaissaient pas. Des convois très lents, très mal chauffés où les gens restaient enfouis dans de mauvaises couchettes dans l’espoir d’échapper au froid. Puis dans la Mikado Cie il avait rejoint une tribu de Roux qui l’avaient reçu avec simplicité et sans étonnement. Ils savaient que le Messie viendrait un jour leur rendre visite, c’était dans toutes les mémoires depuis longtemps. Ce fut avec eux qu’il traversa la frontière de la Compagnie de la Banquise.
Il reprit d’autres trains plus confortables et atteignit le Dépotoir un matin, alors que les chaudières remplies d’ossements brisés commençaient à répandre dans l’air des vapeurs grasses qui gelaient plus difficilement.
Les plus vieux vinrent à sa rencontre parce qu’eux aussi savaient qu’il approchait.
— Tu es parti longtemps, trop longtemps, dit le plus âgé qui avait un poil blanc clairsemé, sous lequel on apercevait sa peau ridée. Pourquoi faut-il que tu nous abandonnes alors que les baleines se font rares ? Nous ne sommes plus très nombreux dans le temple d’os.
Ils le conduisirent jusqu’au mausolée de glace transparente de sa mère Jdrou et, une fois de plus, il fut ému par la tendre jeunesse et la beauté de celle qui l’avait mis au monde.

Automatický překlad do angličtiny:

Since Voksal Clouded, where it had decided to give up his half-brother and Ann Suba, it had travelled in anonymous trains, among travellers who did not know it. Very slow convoys, very badly heated where people remained hidden in bad berths in the hope to escape cold. Then in Mikado Co it had joined a tribe of Russet-red which had received it with simplicity and without astonishment. They knew that the Messiah would come one day to visit them, it was in all the memories for a long time. It was with them that it crossed the border of the Company of the Ice-barrier.
It took again other more comfortable trains and reached the Dump one morning, whereas the boilers filled with broken bones started to spread in the air of the fatty vapors which froze with difficulty.
Oldest came to its meeting because they as knew as it approached.
- You left a long time, too a long time, said oldest who had a sparse hair white, under which one saw his wrinkled skin. Why is it necessary that you give up us whereas the whales are done rare? We are not any more very numerous in the temple of bone.
They led it to the mausoleum of transparent ice of his/her Jdrou mother and, once more, it was moved by tender youth and the beauty by that which had put it at the world.

Automatický překlad FRA-CZE:


Už od China Voksal, kde rozhodl opustit jeho, svůj nevlastní bratr a Ann Suba, cestoval ve vlacích anonymové, mezi cestovatelé jenž, kdo ne znal . Velmi konvoje pozvolné, velmi špatně zapálené kde lidé zůstali zakopané v škodlivé lehátek v naději uniknout zimě. Potom v Mikadoovi Cie připojil se kmen Roux jenž, kdo přijal s jednoduchostí a bez údiv. Oni věděli který, že, než Mesiáš přijel by jeden den jejich, jim dá návštěvu, to bylo ve všech vzpomínkách dávno. To bylo s nimi že on, který on procházel hranici Compagnie pobřežního ledu.
Nabyl jiné vlaky více pohodlný a dosáhli jsme Depotoir ráno, zatím co kotel splnil žádný-kosti mrtvých zlomené začínal rozšířit ve vzduchu páry mastná jenž, kdo zmrazující více obtížně.
Nejvíce starý přišli svou střetnutí proto pouze jich také vědělo že on, které on blížil se.
Je strana dlouho, příliš dlouho, říká starší jenž, kdo bílá srst řídce setý, pod která vnímala jeho kůži svraštil. Proč je třeba který, že, než ty my opouštíme zatím co velryby se nechávají řídké ? My ne my jsme více velmi početné v kostěném templ.
Oni přivedli až k mauzoleu ledu transparentní svou matky Jdrou a, jednou více než, on byl dojal prostřednictvím něžné mládeže a krása ta, která uvedla světu.
Automatický překlad ANG-CZE:
Od Voksal Clouded, kde to rozhodlo se vzdát se jeho nevlastního bratra a Annu Suba, to cestovalo v anonymních vlacích, mezi cestovateli kdo nevěděl to. Velmi pomalé konvoje, velmi špatně zahřátý kde lidi zůstali skrytý v špatných lůžkách v naději k tomu, aby unikla chladu. Pak v Mikado Co to spojilo kmen Russet - red který dostal to s jednoduchostí a bez úžasu. Oni věděli , že Mesiáš by přišli jeden den k tomu, aby navštívil je/ně, to bylo ve všech vzpomínkách dlouho. To bylo s nimi že to zkřížený okraj společnosti Ice- zábrana.
To vzalo znovu další pohodlnější vlaky a dosáhly Dump jedno ráno, zatímco kotle naplněný zlomeninami začaly rozšiřovat v ovzduší tučných párů které zmrazily sotva.
Nejstarší přišel do jeho setkání protože oni tak věděl jak to přiblížilo se.
- vy jste odešli dlouho, příliš dlouho, řekl, že nejstarší koho měly rozptýlené vlasy bílé, pod které někdo viděly jeho vrásčitou kůži. Proč je to nezbytný že vy vzdáte se nás zatímco velryby jsou udělané vzácné? My nejsme už nikdy velmi četný v chrámu kosti.
Oni vedli to do mauzolea transparentního ledu jeho/jí, že Jdrou matka a, ještě jednou, to bylo přesunuté na základě konkurzu mládí a krása ten, která dala to v světě.
Finální verze překladu:
Od China Vogzalu, kde se rozhodl opustit svého nevlastního bratra a Ann Subovou, cestoval po vlacích zcela anonymně. Nikdo z tamních cestovatelů ho neznal. Šlo většinou o velmi pomalé konvoje, špatně vytápěné, ve kterých zůstávali cestující celou cestu ležet na svých lůžkách přikrytí špinavými řídkými dekami a doufali, že tak uniknou zimě. Potom se ve společnosti Mikado připojil k jednomu kmeni Lidí z Chladu. Vypadalo to, že je jeho příchod vůbec nepřekvapil, jakoby s tím počítali. Věděli, že k nim jednoho dne přijde jejich Mesiáš, tuto informaci si předávali z generace na generaci. S nimi i překročil hranice do Společnosti mořského ledovce.
Tam se pomocí přeci jen pohodlnějších vlaků dostal až na Skládku. Vzduch kolem byl plný mastných par, které stoupaly z kotlů, ve kterých se vařily tučné zbytky velrybích těl.
Nejstarší z místních Zrzavých jeho příchod už dlouho očekávali.
„Byl jsi dlouho pryč, moc dlouho,“ řekl jeden z nejstarších Ledových mužů žijících na Skládce. Jeho srst byla skoro bílá a pod ní už prosvítala vrásčitá kůže. „Je nás už tady málo, velryby nám vozí čím dál míň.“
Doprovodili ho až k ledovému mauzoleu, kde odpočívala Jdrou. Krásná mladá žena, která přivedla Jdriena na svět.

10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Smekám, jsi fakt borec. Já bych na to asi neměla trpělivost, takže velmi oceňuju, že to pro nás vděčné čtenáře děláš. Díky Ti.
Hanka

Anonymní řekl(a)...

Proboha! Překládat podle Translátoru může fakt jen vůl.

Anonymní řekl(a)...

Při čtení jsem si občas posteskl nad nějakou gramatickou chybou a případně malou nelogičností. Po pochopení toho, jak všechno vzniká se omlouvám, za všechny i nevyslovené stížnosti, zůstávám stát v němém úžasu a říkám pouze, děkuji za možnost, vše si přečíst. Martin

bendas@seznam.cz řekl(a)...

Věřím, že nevychytám všechny gramatické chyby. I když jsem neměl s psaním diktátů velké problémy a celý díl, než jde do světa, projde automatickou kontrolou pravopisu a já si ho nejméně 3x, ale spíše 5x přečtu, nějaká chyba se tam vždycky najde. Ale pokud najdete nějakou nelogičnost, budu rád, když mi o ní napíšete na můj email. To bych rád opravil pro budoucí generace čtenářů :-) Díky

Anonymní řekl(a)...

Myslím,že je to fakt neuvěřitelné a zaslouží opravdu velký obdiv.Škoda, že se nenajde někdo další ku pomoci..nevím jaký je stav s popisovanou studentkou..?

Maajo řekl(a)...

obdivuji tu práci a námahu a tiše doufám že si jednou přečtu všechny díly .. Díky

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, možná by stálo za to vyzkoušet sw: OmegaT. Hlavně viz kapitola:
"Má cenu používat CAT?"

viz.
http://www.linuxexpres.cz/kancelar/prekladejte-s-aplikaci-omegat

Peter "Pietro" Rossmann řekl(a)...

prave som si precital, ako vznikali LS3x. ked som ich cital tam som sa vzdy divil, ze ako ten bendas musi perkektne hovorit po francuzsky ked to takto prelozil.
Teraz zostavam stat v nemom uzase, je to uzasny napad. ked dlho nebudu chodit dalsie diely tak si to asi spravim ako bendas - ten google anglicky preklad bol v podstate uplne citatelny.
Klobouk dolu, Honzo!

Anonymní řekl(a)...

Nebylo by jednodušší si sehnat anglickou verzi a překládat tu?

Tedaneviem řekl(a)...

Klobúk dole, je to sizyfovská práca. Málokto by to dokázal, aj keď ten pocit po skončení práce musí byť ohromný:-) To je vskutku verejno-prospešná práca...